DINPLUS SERTIFIKĀTS DINPLUS SERTIFIKĀTS
NDVK (Norwegian Door-And Window-Control Certified) sertifikāts NDVK (Norwegian Door-And Window-Control Certified) sertifikāts
ENPLUS-A1 SERTIFIKĀTS ENPLUS-A1 SERTIFIKĀTS
IFT (Institut für Fenstertechnik) sertifikāts IFT (Institut für Fenstertechnik) sertifikāts
LZA SERTIFIKĀTS LZA SERTIFIKĀTS
SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) sertifikāts SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) sertifikāts
BM TRADA SERTIFIKĀTS BM TRADA SERTIFIKĀTS
LATAK sertifikāts LATAK sertifikāts
PIEGĀDES ĶĒDES SERTIFIKĀTS PIEGĀDES ĶĒDES SERTIFIKĀTS

DINPLUS SERTIFIKĀTS

Kvalitātes zīme DINplus ar stingrajām prasībām ir pasaulē atzīta kvalitātes zīme koksnes granulām, visā pasaulē tā piešķirta aptuveni 200 uzņēmumiem. DINplus sertifikācijai uzticas koksnes granulu tirgotāji un pircēji ne tikai Eiropā. Ja ir nepieciešamas augstas kvalitātes koksnes granulas, šī sertifikācijas sistēma to garantē. Centrālapkures katlu un krāšņu ražotāji labprāt uzsver, cik svarīgi ir izmantot tikai koksnes granulas ar kvalitātes sertifikātu DINplus, jo, izmantojot DINplus koksnes granulas, var samazināt apkures katlu ekspluatācijas problēmas. DINplus kvalitātes zīme rada drošības sajūtu klientiem. Viņi var būt pārliecināti, ka neatkarīga, neitrāla un uzticama institūcija ir rūpīgi pārbaudījusi granulu atbilstību visiem to ražošanas procesam noteiktajiem sertifikācijas kritērijiem. Ārēja uzraudzība nodrošina produkcijas kvalitātes prasību ievērošanu ražošanas procesā. Klientiem šie aspekti rada pievienoto vērtību, kas palīdzēs izlemt, kuru produktu pirkt. Nelielām krāsnīm paredzētām koksnes granulām tiek piešķirta kvalitātes zīme DINplus, ja tās atbilst Eiropas standarta DIN EN 14961-2 un citu DIN CERTCO sertifikācijas shēmā iekļauto standartu prasībām. DIN CERTCO ir pirmā sertifikācijas institūcija, kas 2002.gadā uzsāka koksnes granulu sertifikāciju. Kopš tā laika tā kļuvusi par vadošo sertificētāju šajā jomā.

NDVK (Norwegian Door-And Window-Control Certified) sertifikāts

NDVK (Norwegian Door-And Window-Control Certified) ir Norvēģijas valdības apstiprināts logu un durvju ražotāju kontroles centrs, kas sertificē, pārbauda un kontrolē produkcijas atbilstību Norvēģijas valsts noteiktajām prasībām un standartiem. Lai iegūtu iespēju ražoto produkciju izplatīt ar NDVK kvalitātes zīmi, ražotājam ir nepieciešams veikt dažāda veida produktu testēšanu un sertificēšanu. Pēc NDVK sertifikāta iegūšanas, uzņēmumā tiek veiktas regulāras ražošanas procesu kontroles, kas nodrošina nemainīgu produkcijas kvalitāti.

ENPLUS-A1 SERTIFIKĀTS

ENplus was first introduced in Germany in 2010 and since then, the certification enjoyed a rapid growth across Europe. The ownership of the ENplus trade mark remains with the European Biomass Associatiom AEBIOM. Certificate not only fulfills the EN 14961-2 provisions, but requires even stricter quality criteria. This quality seal stands for low emissions and trouble-free heating with high-energy value. For the first time the whole supply chain is covered by a single certification system. The ENplus quality seal accounts for the whole wood pellet supply chain – from production to delivery to the final customer, therefore ensuring high quality as well as transparency. In 2014 a total of 6,5 million tons of ENplus certified pellets has been produced. This represents around 60% of the total pellets consumed for heating in Europe.

IFT (Institut für Fenstertechnik) sertifikāts

IFT (Institut für Fenstertechnik) Rosenheimas (Vācijas) logu tehnoloģiju institūta sertifikāts apliecina logu un durvju sagatavju ražošanas un kvalitātes uzraudzības sistēmas atbilstību noteiktajiem standartiem. Kvalitātes kontroles sistēma uzņēmumā SIA „Staļi” tiek pilnveidota atbilstoši šo standartu prasībām. Kvalitātes vadības sistēmas un ražoto produktu audits tiek veikts divas reizes gadā.

LZA SERTIFIKĀTS

LZA Sertifikācijas centrs dibināts 1994. gada 15. aprīlī ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta lēmumu. Šodien LZA Sertifikācijas centrs ir valsts pilnvarota sertifikācijas institūcija būvmateriālu atbilstības novērtēšanas reglamentētajā sfērā un tas nozīmē tiesības izvērtēt būvmateriālu atbilstību valstī noteiktajām kvalitātes un drošības prasībām. Šajā nozarē Centrs ir ieguvis akreditāciju Latvijā (LATAK). Centrs ir notificēts arī Eiropas Komisijā kā būvmateriālu produktu un ražotāja produkcijas kontroles sertifikācijas institūcija ar notifikācijas numuru 1327. Tas nozīmē to, ka Centra izsniegtie sertifikāti ir atzīti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un, ka tie dod tiesības sertificētai produkcijai piešķirt drošības marķējumu CE, papildinātu ar Centra notifikācijas numuru. Šādi marķētus produktus var brīvi piedāvāt tirgū jebkurā Eiropas Savienības valstī.

SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) sertifikāts

SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Zviedrijas Nacionālais Testēšanas un Pētniecības Institūta sertifikāts apliecina logu un durvju sagatavju ražošanas un kvalitātes uzraudzības sistēmas atbilstību noteiktajiem standartiem. Sekojot šo standartu izmaiņām attiecīgi tiek pilnveidota arī atbilstošā kvalitātes uzraudzības sistēma. Sertifikāts nodrošina uzņēmuma SIA „Staļi” ražotās produkcijas atpazīstamību un pārdošanas iespējas Skandināvijas valstīs.

BM TRADA SERTIFIKĀTS

BM TRADA CERTIFICATION Latvija (sertifikācijas iestāde) piešķirtais HT ISPM (International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15) Koksnes iepakojuma materiālu termiskā apstrādes sertifikāts apliecina, ka koksnes iepakojuma materiāla termiskās apstrādes tehnoloģija un procesa kvalitātes kontroles atbilstību Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartam ISPM NR.15 (norādījumi par prasībām koksnes iepakojuma materiāliem starptautiskajā tirdzniecībā) un nodrošina kokmateriālu termisko apstrādi 30 minūtēs 56°C temperatūrā. Sertifikāts ļauj eksportēt produkciju ar sertifikātam atbilstošu koksnes iepakojamo materiālu uz daudzām valstīm, piemēram - ASV, Kanādu, Lielbritāniju, Ķīnu u.c.

LATAK sertifikāts

Apraksts - LATAK sertifikāts.

PIEGĀDES ĶĒDES SERTIFIKĀTS

Uzņēmumam ir Piegādes ķēdes sertifikāts (licences kods FSC®-C109515), kas apliecina atbilstību Mežu uzraudzības padomes (FSC) Piegādes ķēdes standartam.
Uzņēmuma izveidotā kontroles sistēma garantē materiālu ražošanas pilnīgu izsekojamību, kas nodrošina ražošanas materiālu pilnīgu plūsmu, sākot no piegādātiem baļķiem un beidzot ar gala produktu iekraušanu un aizvešanu. Mūsu produkti, uz kuriem redzama FSC uzlīme, ir ražoti no materiāliem, kas nākuši no labi apsaimniekotiem mežiem.