VARMEEFFEKTIVITET

Kun vinduer og dører i høy kvalitet, produsert av profesjonelle, vil sikre god varmeisolasjon og trivelig inneklima i rommet.

U-verdien dreier seg om koeffisienten for varmeledning, og viser hvor effektivt byggematerialer, som for eksempel vinduer og dører, kan bidra til isolasjonen i et bygg. Jo lavere U-verdi desto bedre isolasjon og lavere varmetap.

Kun materialer med høy kvalitet, som sikrer effektiv varmeisolasjon, blir brukt i vinduer produsert av BA „Staļi”. BA „Staļi” trevinduer har u≤1 W/m2, dette er godt nok til å tilfredsstille for eksempel de strenge skandinaviske kravene.

Selektivt glass brukes i trevinduene. På den ene siden påføres et tynt, gjennomsiktig lag av metalloksid, dette sikrer ytterligere varmeisolasjon.