MILJØ

Ca. 54,14 % av landområdet i Latvia er dekket av skog. Trevirke er en fornybar og verdifull naturressurs med et bredt bruksområde. Gjennom ansvarlig behandling av miljøet og forvaltning av både tømmerhogst og skogplanting, sikrer vi tilgjengeligheten til denne ressursen i fremtiden, og opprettholder samtidig mangfoldet i naturen.


En godt gjennomtenkt, bærekraftig og miljøvennlig produksjon er BA „Staļi” prioritet. Selskapets fagarbeidere evaluerer nøye samarbeidspartnerne for tømmerlevering. Samtidig med trevirkekvaliteten er det viktig for BA „Staļi” å velge kortest mulige transportavstander, noe som bidrar til reduksjon av både bilbruk og påvirkning av skadelige utslipp på miljøet.

Takket være mange års erfaring i treforedling kunne vi utvikle høykvalitets produksjon og framstillig av trevinduer og tredører av beste sort. Restprodukter fra produksjonen som for eksempel spon, samles opp og brukes så effektivt som mulig. BA „Staļi” trevinduer og tredører er lette å restaurere og kan på slutten av sin levetid kastes miljøvennlig.


BA „Staļi” har fått sertifisering fra leveringskjeden som beviser full sporbarhet av produksjonsmaterialenes levering, samt samsvar med standardene til Forest Stewardship Council (FSC®-C109515). I produksjonen av BA „Staļi” førsteklasses kvalitets trevinduer, tredører og trepellets, brukes kun trevirke levert fra riktig forvaltede skoger.

BA „Staļi” kombinerer kvalitet, moderne teknologi og høye standarder innen miljøvern.