VIDE

Meži aizņem aptuveni 54,14% Latvijas valsts teritorijas. Koksne ir atjaunojams, taču vērtīgs dabas resurss ar plašu pielietojumu spektru. Izturoties ar atbildību pret vidi un rūpējoties ne tikai par mežu izstrādi, bet arī atjaunošanu, mēs nodrošinām šī resursa pieejamību arī nākotnē, vienlaikus saglabājot dabas daudzveidību. 

Pārdomāta, ilgtspējīga un videi draudzīga ražošana ir SIA “Staļi” prioritāte.  Uzņēmuma speciālisti rūpīgi izvērtē sadarbības partnerus koksnes piegādes jomā. Paralēli kokmateriālu kvalitātei, SIA “Staļi” ir svarīgi izvēlēties arī pēc iespējas īsākus transportēšanas attālumus, kas ļauj samazināt auto transporta līdzekļu izmantošanu un to radīto kaitīgo izmešu ietekmi uz vidi.

Daudzu gadu pieredze kokapstrādes jomā ir ļāvusi pilnveidot un veiksmīgi attīstīt kvalitatīvu ražošanu un izgatavot tikai labākās kvalitātes koka logus un durvis.

Arī ražošanas pārpalikumi, piemēram skaidas, tiek savākti un izmantoti maksimāli efektīvi. SIA “Staļi” koka logi un durvis ir viegli atjaunojami un arī pēc to ekspluatācijas videi draudzīgi utilizējami.

SIA “Staļi” ir ieguvis Piegādes ķēdes sertifikātu, kas apliecina ražošanas materiālu piegādes pilnīgu izsekojamību un atbilstību Mežu uzraudzības padomes (FSC®-C109515) standartam. SIA “Staļi” uzņēmuma ražoto premium kvalitātes koka logu, durvju un kokskaidu granulu ražošanā tiek izmantota tikai no labi apsaimniekotiem mežiem piegādāta koksne.

SIA “Staļi” veiksmīgi apvieno kvalitāti, modernas tehnoloģijas un augstus standartus vides saglabāšanas un saudzēšanas jomā.