Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

KVALITĀTES POLITIKA

SIA “Staļi” kvalitātes politika ir izstrādāta ar mērķi veidot ilgtermiņa sadarbību ar klientiem, piedāvājot nemainīgus premium kvalitātes produktus.

Kvalitātes politikas pamatā ir:

 • Klienta vēlmju un prasību izpilde attiecībā uz konkurētspējīgu produktu kvalitāti,
 • Ražošanas inovatīvu tehnoloģiju ieviešana,
 • Nepārtraukta kvalitātes vadības procesu uzlabošana,
 • Saimnieciskās darbības attīstīšana un tās veiksmīgas funkcionēšanas nodrošināšana ilgtermiņā.

SIA “Staļi” iekšējie auditori un trešās puses organizācijas regulāri novērtē mūsu KVS atbilstību Kvalitātes politikas un biznesa mērķiem. Tas garantē KVS nepārtrauktu uzturēšanu līmenī, kuru ir norādījusi vadība, un kas ir saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Uzņēmuma izveidotā kontroles sistēma garantē pilnīgu ražošanas procesu izsekojamību sākot no piegādātiem baļķiem un beidzot ar gala produktu iekraušanu, aizvešanu, uzstādīšanu un garantijas servisu.

ENERGOPĀRVALDES POLITIKA

Energopārvaldība ir viena no jomām, kuras nozīme pēdējos gados ir pieaugusi. Tādēļ, rūpējoties par energoefektīvu enerģijas lietošanu un patēriņu, jau kopš 2017. gada esam ieviesuši energopārvaldības sistēmu, atbilstoši LVS EN ISO 50001 standartam.

Energopārvaldības politikas ietvaros tiek:

 • Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām un citām ārējām prasībām, kas ir piemērojamas attiecībā uz organizāciju enerģijas lietošanas, enerģijas patēriņa un energoefektivitātes jomā,
 • Nepārtraukti uzlabota un pilnveidota enerģijas izmantošanas efektivitāte,
 • Komunicēts energopārvaldības sistēmas nozīmīgums organizācijā un veicināti personāla apmācību un pilnveides pasākumi,
 • Nodrošināta energopārvaldības mērķu un enerģijas mērķa rādītāju noteikšana, kā arī to sasniegšanai nepieciešamās informācijas un resursu pieejamība,
 • Nodrošināta energoveiktspējas rādītāju atbilstība organizācijas vajadzībām, kā arī rezultātu mērīšana un ziņošana noteiktajos intervālos,
 • Atbalstīta energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegāde, kā arī nodrošināta nepieciešamā projektēšana energoveiktspējas uzlabošanai,
 • Ņemti vērā energoveiktspējas uzlabojumi ilgtermiņā, kā arī pastāvīgi uzlabota organizācijas energoveiktspēja, veicot regulāras energopārvaldības sistēmas vadības pārskates,
 • Noteikti konkrēti Enerģijas mērķi un sekots līdzi to virzībai.

DARBA POLITIKA

 • Uzņēmumā netiek nodarbināti bērni vecumā zem 15 gadiem.
 • Personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, netiek nodarbinātas bīstamā vai smagā darbā, izņemot mācību nolūkā, ja tas ir saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem tiesību aktiem un regulām.
 • Darba attiecības ir brīvprātīgas un balstās uz savstrapēju vienošanos bez sodīšanas draudiem.
 • Uzņēmumā nepastāv piespiedu darbs un draudi denuncēt iestādēm.
 • Darbiniekiem netiek liegtas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un attieskme; tā nav diskriminējoša.
 • Darbinieki pēc savas izvēles var veidot vai pievienoties arodbiedrībām. Organizācija ievēro un respektē to darbību

© 03.2018.

 
Ir radušies jautājumi un vēlies, lai mēs Jums atzvanām?