This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.
SPORBARHET SERTIFIKAT SPORBARHET SERTIFIKAT
PEFC™ sertifikat PEFC™ sertifikat
DINPLUS-SERTIFISERING DINPLUS-SERTIFISERING
NDVK-sertifisering NDVK-sertifisering
ENPLUS-A1-SERTIFIKAT ENPLUS-A1-SERTIFIKAT
IFT-sertifisering IFT-sertifisering
LZA SERTIFIKAT LZA SERTIFIKAT
BM TRADA-sertifisering BM TRADA-sertifisering
ISO 9001 ISO 9001
ISO 50001:2018 ISO 50001:2018

SPORBARHET SERTIFIKAT

Selskapet har Sporbarhet sertifikat (lisens kode FSC®-C109515), Som viser samsvar med FSC® Sporbarhetsstandard.
Selskapets etablerte kontroll system gir full sporbarhet for produksjonen av materialet, hvilket sikrer en mulighet for komplett flyt av produksjonsmaterialer som starter fra mottakslogger og slutter med lasting og kjøring av ferdige produkter. Våre produkter, merket med FSC®-merket, er laget av materialer, som kommer fra ‘godt forvaltede’ skoger.

PEFC™ sertifikat

BA “Staļi” fikk i 2018 PEFC™ leveransekjedebevis. PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er et evalueringsprogram for sertifiseringssystemer for skog, som fremmer bærekraftig skogforvaltning.
Det etablerte kontrollsystemet sikrer en sporbar materialflyt i selskapet helt fra det leverte tømmeret og frem til sluttproduktet.

DINPLUS-SERTIFISERING

Kvalitetsmerket DINplus, med sine strenge kvalitetskrav, er et etablert kvalitetsmerke for trepellets som har omtrent 200 sertifikatholdere verden over. Forhandlere og forbrukere av trepellets stoler på DINplus-sertifiseringen, ikke bare i Europa. Overalt der det finnes behov for trepellets av høy kvalitet, finner man denne kvalitetsmerkingen. Derfor liker produsenter av fyrkjeler til sentralfyring å fremheve hvor viktig det er kun å bruke trepellets som er kvalitetsmerket med DINplus, fordi man ved bruk av DINplus-sertifiserte trepellets kan redusere problemer med fyringssystemet. Kvalitetsmerkingen DINplus skaper tillit hos kundene. De kan føle seg trygge på at en uavhengig, nøytral og engasjert institusjon har undersøkt og evaluert alle sertifiseringskriteriene for trepellets og pelletsproduksjon meget nøye. Eksterne overvåkingstiltak sikrer at produktkvaliteten ivaretas gjennom hele produksjonsprosessen. Alt dette gir kundene ekstra verdi for pengene, og vil bidra i deres valg av produkt. Trepellets for bruk i små ovner mottar kvalitetsmerket DINplus hvis de oppfyller kravene i Europeisk Standard DIN EN 14961-2 og andre som beskrives i sertifiseringsplanen DIN CERTCO. Dette var det første sertifiserende organet, og de begynte med sertifisering av trepellets i 2002. Siden da har de etablert seg som det ledende sertifiseringsorganet for dette området.

NDVK-sertifisering

NDVK er et kontrollsenter for vindu- og dørprodusentene og er verifisert av norske myndigheter. Sentret sertifiserer at tester og kontroller i produksjonen er i samsvar med de krav og standarder som er fastsatt av norske institusjoner. For å ha rett til å gi produksjonen NDVK kvalitetsmerking, er produsenten forpliktet til å gjennomgå en rekke tester og sertifiseringer. Etter at NDVK-sertifikat er oppnådd, må bedriften gjennomgå regelmessige kontroller av produksjonsprosessen som sikrer konstant produksjonskvalitet.

ENPLUS-A1-SERTIFIKAT

ENplus ble først introdusert i Tyskland i 2010 og siden da har sertifikat hatt en kraftig vekst over hele Europa. Eierskap for ENplus-varemerket er fortsatt hos European Biomass Association AEBIOM. Sertifikatet tilfredsstiller ikke bare betingelsene i EN 14961-2 men krever enda strengere kvalitetskriterier. Dette kvalitetsstempelet står for lave utslipp og problemfri oppvarming med høy energiverdi. For første gang er hele forsyningskjeden dekket av et enkelt sertifiseringssystem. ENplus kvalitetsstempel gjelder for hele forsyningskjeden for trepellets – fra produksjon til levering til sluttbruker, og sikrer dermed både høy kvalitet og sporbarhet. I 2014 ble hele 6,5 millioner tonn ENplus-sertifiserte pellets produsert. Dette utgjør omtrent 60 % av den totale mengden av pellets brukt til oppvarming i Europa.

IFT-sertifisering

Attest utsted av Rosenheim (tysk) Institutt for vindusteknologi sertifiserer overensstemmelsen til overvåkningssystemer for produksjon og kvalitet for treplater til forming av vindu og dør med spesifikke standarder. I henhold til endringer i disse standardene oppdateres også de respektive kvalitetsovervåkningssystemene. Kvalitetskontrollsystem og produksjonsrevisjon utføres to ganger i året. Det tas hensyn til resultatene av disse revisjonene, og utvidelse og fornyelse av sertifikatet vurderes, dette gjøres hvert tredje år. Etter samme prinsipp er et produksjon- og kvalitetsovervåkningssystem for all-type panel etablert i selskapet.

LZA SERTIFIKAT

LZA Sertifikasjons Senter ble etablert den 15 i april, 1994 med beslutning av det Latviske Vitenskapsakademiets Senatet. I dag er LZA Sertifikasjons Senter statens autorisert sertifiseringsinstitusjon for tilsvarsvurdering av bygningsmaterialer i det regulerte område, og dette betyr rett til å vurdere tilsvar av bygningsmaterialer til landets kvalitets- og sikkerhetskrav. I denne sektoren har Senteret fått akkreditering i Latvia (LATAK). Senteret er varslet i Europakommisjonen som produksjonskontroll sertifiseringsinstitusjon av byggevarer og produsenter med varslingsnummeret 1327. Dette betyr at sertifikater utstedt av Senteret er anerkjent i alle Europeiske Union land og at de gir rett til å innvilge sikkerhets merking CE til den sertifiserte produksjonen, vedlagt Senterets varslingsnummer. Slik merkede produkter kan fritt omsettes i alle Europeiske Union land.

BM TRADA-sertifisering

Sertifikatet utstedt av BM TRADA CERTFICATION bekrefter at varmebehandling teknologi av treemballasje og kvalitetskontroll er i samsvar med den Internasjonale standarden for plantesanitære tiltak ISPM nr.15 (veiledning om kravene til treemballasje i internasjonal handel) og sikrer varmebehandling av trematerialer 30 minuter ved 56°C. Med dette sertifikatet er det mulig å eksportere produkter med treemballasje til mange land, for eksempel - USA, Canada, Storbritannia, Kina osv. Disse landene har innført en standard som har endret plantesanitære kravene til treemballasje.

ISO 9001

ISO 9001 er den mest universelle og kjente standarden i verden. Samsvar med denne standarden forsikrer kundene om at selskapet konsekvent sikrer kvaliteten av sine produkter og tjenester, ved å opprettholde et system for kvalitetssikring, og ved å periodevis kontrolleres av uavhengige revisorer som bekrefter effektiviteten av kvalitetssystemene.
ISO 9001-sertifiseringen bekrefter at BA „Staļi” sikrer en gjennomgående høy kvalitet på produkter og tjenester, opprettholder profesjonelle og effektive produksjons- og administrasjonsprosedyrer og dokumentasjon. I samsvar med denne standarden fokuserer selskapet BA „Staļi” på å ha en god og pålitelig kommunikasjon med kundene gjennom hele prosessen med utvikling av prosjekter. De effektive administrative prosedyrene sikrer at BA „Staļi” kan levere en nøyaktig utførelse av enhver ordre innenfor fristene.

ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 sertifisering er et bevis at BA „Staļi” ivaretar styring og vedlikehold av selskapets interne energisystem. Ifølge sertifikatets standarder, overholder BA „Staļi” alle retningslinjer for energibruk og handling innom systemet. Sertifisering betyr også att næringsvirksomhet er basert på prinsippene av bærekraftig utvikling.
Følgende mål blir strevet etter innom selskapets energiledelsespolitikk: energieffektivitet blir kontinuerlig forsterket og forbedret; det blir stadig kommunisert om viktighet av energisystemet i organisasjonen; ansattes opplærings- og utviklingstiltak blir fremmet; stadig nye mål for energiledelse og måltall blir betegnet, samt tilgjengelighet av ressurser og informasjon som er nødvendig til ovennevnte, blir sikret.
Ved å utføre analyse av energiforbruket er det mulig å spare kostnader i alle produksjonsledd ved å øke effektivitet samtidig med å øke effektiv utnyttelse.
Når man velger BA „Staļi”, velger man de høyeste kvalitets produkter fra en ansvarlig produsent.

Har du spørsmål og vil at vi skal ringe deg tilbake?