This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

BRUKSVILKÅR AV NETTSTEDET WWW.STALI.LV

 1. Nettstedet www.stali.lv (heretter kalt – Nettstedet) er eid av selskapet BA „Staļi” (juridisk adresse: “Kingas”, Priekuli landsby, Priekuli sogn, LV-4126). Nettstedet er blitt opprettet for å sikre brukere tilgang til bredere informasjon om BA „Staļi” og produksjon som framstilles i selskapet, samt å gi mulighet for å handle produkter framstilt av BA „Staļi” på nettet.
 2. BA „Staļi” forbeholder seg retten til å gjøre hvilke som helst endringer i brukvilkår uten foregående varsel. Når bruker anvender nettstedet etter at endringene er gjort, godtar han/hun dem og forplikter seg å overholde de.
 3. Det er forbudt for brukere av Nettstedet å få adgang til stengte deler av Nettstedet ved å omgå sikkerhetssystemer.
 4. BA „Staļi” er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap i følge av bruk av informasjon som er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig på Nettstedet, uavhengig om den er fullstendig eller delvis riktig, for ingen av de involverte parter.
 5. BA „Staļi” garanterer ikke aktualitet av informasjonen som er plassert på Nettstedet. For å få oppdatert informasjon, ta kontakt med BA „Staļi”.
 6. Alle produktbilder som er plassert på Nettstedet har kun illustrerende betydning. Avbildete produkter og deres emballasje kan variere fra den faktiske.
 7. All informasjon publisert på Nettstedet er eid av BA „Staļi” og kan ikke brukes til kommersielle formål uten skriftlig samtykke fra selskapet. Ved bruk av innholdet på Nettstedet for ikke-kommersielle formål, bør følgende henvisning gjøres: www.stali.lv eller “© 2016 BA „Staļi” ”.
 8. BA „Staļi” er ikke ansvarlig for innholdet av andre nettsteder, lenker av hvilke er oppgitt på Nettstedet.
 9. Dataene som samles inn gjennom Nettstedet, kan fritt anvendes av BA „Staļi” for en ubegrenset tidsperiode.
 10. BA „Staļi” kan benytte innhentet brukerinformasjon for følgende formål:
  • for å informere om status på kundens bestilling og levering;
  • for å gi informasjon om produkter eller tjenester som brukere har forespurt fra BA „Staļi”;
  • for å kommunisere med brukerne på Nettstedet, ved hjelp av oppgitte kontaktopplysningene;
  • for å sikre at innholdet på Nettstedet er overført til kunden så korrekt og praktisk som mulig.
 11. Selskapet kan samle inn opplysninger som er hentet inn når brukerne fyller inn elektroniske former som er tilgjengelige på Nettstedet ved å gi svar på spørsmålene eller ved å anmode selskapet om å få et tildbud. Enhver type av brukerinteraksjon med selskapet BA „Staļi”, inkl. e-postkorrespondanse, kan brukes til eventuelle forretningsformål, underlagt taushetsplikt.
 1. BA „Staļi” kan avsløre personlig informasjon fra brukere innenfor selskapet, underlagt taushetsplikt, for bruk til selskapets interne administrative og andre forretningsformål.
 2. BA „Staļi” kan avsløre brukernes innsendte personlige informasjoner til tredjeparter i følgende tilfeller:
  • dersom det er nødvendig for en forretningstransaksjon mellom BA „Staļi” og tredjeparter som er involvert i transaksjonen, og blir forespurt av den andre parten;
  • i tilfellet hvis innen en forretningstransaksjon av BA „Staļi” med tredje parter er slik personlig informasjon en del av transaksjonen;
  • i tilfellet hvis BA „Staļi” har plikt til å utlevere eller avsløre kundens personopplysninger for å overholde juridiske forpliktelser eller å utarbeide tilbud eller andre typer kontrakter;
  • i tilfellet hvis det er nødvendig for tredjeparts informasjonsformidlere for å forbedre tjenestene som tilbys av BA „Staļi”, for å sikre korrekt betaling og innhente all relevant informasjon som er nødvendig for kontroll. Tredjeparter vil få tilgang kun til informasjon nødvendig for bestemte tjenester som må angis om brukere av Nettstedet. BA „Staļi” samarbeider med tredjeparter ved å inngå en kontrakt for bruk av data til de formål som de kan brukes til.
 3. For å skille mellom brukere, bruker Nettstedet informasjonskapsler (cookies). Dette bidrar til å sikre en vellykket brukeropplevelse, og gjør det mulig å videreutvikle Nettstedet.
 4. Når en bruker besøker Nettstedet, innhentes det automatisk følgende brukerinformasjon: internet protocol-adressen (IP-adressen) som brukeren benytter ved å opprette internett- tilkobling; type og versjon av brukerens nettleser; informasjon om brukerens operativsystem; informasjon om tiden når siden blir besøkt, samt med dato og brukerens aktiviteter i aktuelle tidsperioden på Nettstedet.
 5. Tilgang til alt innhold på Nettstedet kan bli sperret for alle som har overtrådt disse bruksvilkår.
 6. Alle tvister i forbindelse med bruksvilkårene av Nettstedet skal avgjøres ved gjensidige forhandlinger. Dersom partene kan ikke bli enige etter forhandlinger, løses tvister i samsvar med lov og forskrifter som til enhver tid er gjeldende i Latvisk Republikk.

© 2016, BA “Staļi”. Alle rettigheter forbeholdes.

 

For å sikre korrekt funksjon av Nettstedet www.stali.lv, brukes det informasjonskapsler (Cookies).

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?

En informasjonskapsel er en liten digital fil som inneholder tall og bokstaver og blir lastet opp til brukerens datamaskin, for eksempel datamaskin eller telefon, når brukeren besøker Nettstedet www.stali.lv. Informasjonskapslene brukes til å skille mellom brukere. Dette bidrar BA „Staļi” til å sikre en vellykket brukeropplevelse, og gjør det mulig å videreutvikle Nettstedet.

HVORDAN BRUKES INFORMASJONSKAPSLER?

Essensielle informasjonskapsler eller “Essential Cookies” er nødvendige da de hjelper Nettstedet „å huske” brukerens handlinger og valgte språkinnstillinger. Disse informasjonskapsler lagres ikke på brukerens maskin og forsvinner når nettlesersesjon avsluttes.

Anonymiserte analytiske informasjonskapsler eller “Anonymous Analytics Cookies” gjør det mulig å liste besøkende på Nettstedet www.stali.lv, og å se hvilke handlinger som er utført og hvilke funksjoner som brukes i tidsperioden når brukere anvender hjemmeside. Samling av informasjonskapsler lar BA „Staļi” å forbedre Nettstedet og gjøre bruk av Nettstedet så komfortabel som mulig.

Funksjonalitets informasjonskapsler eller “Functionality cookies” gjør det mulig å se når brukerne vender seg tilbake til Nettstedet www.stali.lv, noe som gjør det mulig for BA „Staļi” å justere innstillinger på Nettstedet og dets innholdet i henhold til spesifiske brukerbehov og tilpasningsmuligheter av Nettstedet www.stali.lv.

Annonse informasjonskapsler eller “Advertising cookies” (sporing av Google AdWords informasjonskapsler) bidrar til å markedsføre BA „Staļi” på nettet, og viser tilpassede annonser for en bestemt bruker med innholdet som er opprettet ved hjelp av informasjon om brukerens aktiviteter under besøk på Nettstedet www.stali.lv. Disse informasjonskapsler viser at brukeren har besøkt Nettstedet av BA „Staļi”, og at det må vises reklamer i brukerens nettleser som er relevante til www.stali.lv.

HVORDAN HÅNDTERER MAN INFORMASJONSKAPSLER ELLER MELDER SEG UT AV DEM?

Informasjonskapsler kan fjernes ved å aktivere relevante innstillinger i kundens nettleser som gjør at man kan velge bort alle eller visse typer av informasjonskapsler på kundens maskin. Det er viktig å legge merke til at hvis bruker aktiviserer innstillinger på nettleser som blokkerer alle informasjonskapsler (inkludert essensielle), kan det være mulig at bruker ikke får adgang til visse seksjoner av Nettstedet www.stali.lv av BA „Staļi”.

 

Databehandler

I samsvar med Europaparlamentet og -rådets forskrift (EU) 2016/679 (av den 27. april 2016), om personvern for fysiske personer i forbindelse med behandling av persondata, samt fri bevegelse av disse dataene, har AS «Staļi» utarbeidet regler for personvern, som gir informasjon om behandling av persondata i bedriften.

Databehandler: AS «Staļi», enhetlig registreringsnr. 49503004934, juridisk adresse "Kingas", Priekuli sogn, Priekuli distriktet, LV-4101, Latvia.

Dokumentets omfang

Dette dokumentet gjelder alle persondata som kommer bedriften i hende, dvs. alle typer informasjon om identifiserte eller identifiserbare fysiske personer. Persondataene kan tilhøre potensielle, nåværende eller tidligere ansatte, leverandører, kunder eller samarbeidspartnere. Som oftest omfatter de: fornavn, etternavn, fødselsnummer (dersom nødvendig ved inngåelse av avtale), adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsinformasjon og informasjon om mottatte tjenester og produkter, samt annen informasjon relatert til den fysiske personen.

Reglene for personvern gjelder sikring av person- og datavern som angår fysiske personer ー potensielle, nåværende og tidligere kunder, ansatte og leverandører; besøkende på AS «Staļi» sitt territorium og kontor (innenfor sikkerhetsrammevertket for videoovervåkning); besøkende på bedriftens hjemmeside og i sosiale nettverk.

Hvordan innhenter vi dine persondata?

Vi kan innhente dine persondata på én av følgende måter:

 1. ved inngåelse av avtale oss imellom, ved å motta data fra deg;
 2. dersom avtalen inngås av en tredjepart, og denne oppgir deg som kontaktperson;
 3. fra deg, dersom du sender inn søknader, skriver e-poster, ringer;
 4. fra deg, dersom du utfører kjøp i nettbutikken;
 5. på nettstedet http://www.stali.lv, ved bruk av informasjonskapsler (cookies);
 6. i særskilte tilfeller fra tredjeparts databaser, for eksempel ved kontroll av dine rettigheter til å representere en kommersiell virksomhet (firmas.lv o.l. databaser).

Nåværende og potensielle ansatte

Dersom du søker jobb hos oss vil vi behandle dine persondata, for å vurdere dine ferdigheter i forhold til stillingen du har søkt på. Vi gjør det basert på ditt samtykke - dine frivillig oppgitte data, og vi sikrer korrekt oppbevaringsperiode for slik databehandling.

Dersom du er ansatt behandler vi dine persondata for å oppfylle kontrakten med deg og overholde krav i gjeldende lovverk, for eksempel krav i Arbeidsloven, Lov om skatt og avgifter samt andre lover. Vi gjør det basert på inngått kontrakt juridiske forpliktelser som fremgår av denne. Vi sikrer korrekt oppbevaringsperiode for slik databehandling.

Dersom du er tidligere ansatt oppbevarer vi dine persondata og informasjon om deg i samsvar med gjeldende lovverk, som fastsetter gjeldende forpliktelser for arkivering.

Leverandører og partnere

Vi behandler de persondataene som representerer våre leverandører og forretningspartnere, basert på overholdelse av vår legitime interesse i å skaffe nye partnere og nye markeder. Vi behandler også dataene for å oppfylle kontrakter som er inngått med de konkrete kontraktspartene.

Kunder

Vi behandler de persondataene som gjelder våre potensielle, nåværende og tidligere kunder.

Besøkende ved kontoret eller fabrikken

I henhold til helse-, miljø- og sikkerhetskravene, og for å overholde våre legitime interesser, verne om våre forretningshemmeligheter, ansatte, kunder og andre personer, kan vi behandle dine persondata ved å sette ut videoovervåkningssystemer i våre kontorlokaler, produksjonslokaler og på vårt territorium. Dersom slike handlinger blir utført, blir personene informert om det i form av meddelelse. Videoovervåkningsopptakene blir ikke lagret i mer enn 60 dager dersom det ikke er nødvendig for å representere våre juridiske interesser i rettslige eller utenomrettslige prosesser.

Sikring av markedsføringsaktiviteter

Med formål om sikring av markedsføringsaktiviteter kan vi komme til å sende deg kommersielle meldinger, sikre din deltakelse i lotterier arrangert av oss, samt publisere materiale fra våre offentlige arrangementer. Til dette formålet kan i det minste følgende data være nødvendige for oss: kundens og/eller samarbeidspartnerens fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse.

Grunnlaget for å nå dette formålet er:

  1. samtykke fra datasubjektet (Den allmenne personvernforskriftens artikkel 6, første del, punkt A);
  2. inngåelse og utførelse av avtale med datasubjektet (Den allmenne personvernforskriftens artikkel 6, første del, punkt B);
  3. behandlerens legitime interesser (Den allmenne personvernforskriftens artikkel 6, første del, punkt F), for eksempel sikring av kommunikasjon.

Du har rett til å takke nei til å motta våre markedsføringsmeldinger. Det kan du gjøre ved å svare på mottatte melding eller informere bedriftens medarbeider som kontaktet deg. Ta i betraktning at også dersom du takker nei til mottak av markedsføringsmeldinger, kan du fortsatt motta administrative meldinger, for eksempel beskjed om ubetalte regninger, informasjon om endringer i samarbeidskontrakten, informasjon om endringer i gjeldende lovverk som regulerer utførelsen av forpliktelsene i samarbeidskontrakten, eller informasjon om oppsigelse av kontrakten.

Databeskyttelse

Persondata som kommer bedriften i hende blir behandlet på en sikker måte. Vi gjør alt som kan gjøres for å sørge for at alle IKT- (informasjons- og kommunikasjonsteknologi-) og IT-systemer som er utviklet og integrert i arbeidsprosessene, og som blir brukt, sikrer konfidensialitet. Tilgang til persondata gis kun til de personer som trenger dem for å gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Ansatte som behandler persondata i bedriften blir opplært, og de er bundet av gjeldende lovverk i Republikken Latvia, samt gjeldende regelverk utarbeidet innad i bedriften.

Personlige data blir ikke behandlet lengre enn nødvendig.

Vi oppbevarer ikke dine data lengre enn det er nødvendig for å nå målet for deres innhenting. Det vil si at dataene blir tilintetgjort eller slettet fra våre systemer så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene våre.

Vi utfører tilsvarende handlinger for å garantere at vår behandling og lagring av informasjon om deg er basert på logikken under:

   1. minimum så lenge informasjonen er i bruk for å sikre betjeningen av deg;
   2. i samsvar med lovverket, avtalen eller med våre juridiske forpliktelser;
   3. bare den perioden som trengs for å nå målet med datainnhentingen; eller lengre, dersom det er nødvendig i samsvar med den inngåtte avtalen, gjeldende lov, med statistikkformål, eller i samsvar med bedriftens forpliktende garantier for selskapets interesser.

Bedriften følger dataminimaliseringsprinsippet, og garanterer at vi når vi sikrer deg produkter og tjenester, bare samler inn en minimal mengde data, som er nødvendig for å yte en tjeneste eller levere et produkt. AS «Staļi» har ikke tilgang til data ifm. kundens internettbank eller andre betalingsdata, siden brukeren idet han/hun gjennomfører betalinger blir videresendt til relevant banks beskyttede nettsted.

Hva vi ikke gjør

Dine data blir ikke gitt videre til ytterligere behandling utenfor Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Dine data blir ikke brukt i automatisert beslutningstakning.

Vi avslører ikke persondata som er i vår besittelse eller noen som helst informasjon som vi har innhentet ifm. tjenesteytelse eller kontraktsrelaterte handlinger til tredjepart, med unntak i; sikring av tjenester, for eksempel får transportselskaper tilgang til kundens fornavn, etternavn, kontaktinformasjon og leveringsadresse; aktuelle personer innenfor eksternt gjeldende lovverk etter deres begrunnede forespørsel; bestemte tilfeller innenfor eksternt gjeldende lovverk for vern om AS «Staļi» sine lovmessige interesser, for eksempel ved henvendelse til domstoler eller andre lands institusjoner mot en person som har krenket bedriftens lovmessige interesser.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve tilgang til dine data som er i vår besittelse. For å få tilgang til denne informasjonen må vi imidlertid kunne bli overbevist om din identitet. Du har rett til innvendinger mot persondatabehandlingen, trekke samtykket, kreve sletting eller korrigering av dine data, samt assimilering av data.

Dersom du ønsker å kreve tilgang til dine data, slette eller korrigere data, komme med innsigelser mot databehandlingen eller benytte retten til å assimilere data, ber vi deg henvende deg til vår spesialist innen databeskyttelse (se kategorien «Kontakter»).

Du har rett til å sende inn klage til datavernavdelingen i forbindelse med behandlingen og oppbevaringen av dine data.

Dersom du krever å få slettet dine persondata, bekrefter du samtidig at du ikke benytter deg av bedriftens tjenester, og at personinformasjonen lagres i bedriftens registreringer og arkiver i samsvar med gjeldende lov, nevnte krav og frister. Bedriften benytter ikke denne informasjonen i forretningsøyemed. Uavhengig av kravet om å slette data, forbeholder bedriften seg retten til å lagre dine persondata eller deler av dem i samsvar med bedriftens lovmessige interesser og gjeldende lovverk.

Informasjonskrav blir behandlet i løpet av en måned fra det tidspunkt de blir mottatt og bekreftet.

«Cookies» eller informasjonskapsler

Dersom du browser på nettet og ikke ønsker at dine persondata blir behandlet på vårt nettsted i form av informasjonskapsler, anbefaler vi å bruke nettleserens inkognitoversjon.

Vi lagrer og behandler utelukkende de persondata som er nødvendige for å oppfylle kravene i kjøpsavtalen. Persondataene dine blir kodet.

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten fil med sifre og bokstaver, som blir lastet ned i brukerens enhet, for eksempel i datamaskinen eller telefonen, når brukeren besøker AS «Staļi» sin hjemmeside http://www.stali.lv. Informasjonskapsler blir brukt for å skille brukerne fra hverandre. Det hjelper bedriften å sikre en vellykket opplevelse ved besøk på hjemmesiden, og møte kundens behov.

Hvordan blir informasjonskapslene brukt?

De viktigste informasjonskapslene, eller «essential cookies» er nødvendige, for de hjelper hjemmesiden å huske brukerens utførte handlinger og valgte språkinnstillinger. Informasjonskapslene blir ikke lagret i personens enhet, og forsvinner ved avslutting av økten i nettleseren.

Anonyme analyseinformasjonskapsler eller «Anonymous Analytics Cookies», lar oss telle antall besøkere på nettsiden, og se hvilke handlinger de utfører og hvilke funksjoner de benytter seg av på nettsiden http://www.stali.lv i løpet av deres besøk. Sammenstilling av informasjonskapsler gjør det mulig for AS «Staļi» å forbedre hjemmesiden og gjøre hjemmesiden mer brukervennlig.

Funksjonalitetsinformasjonskapsler eller «Functionality Cookies» lar oss få oversyn over når brukerne kommer tilbake til AS «Staļi» sin hjemmeside. Dette gjør at bedriften kan tilpasse innstillingene og innholdet på hjemmesiden i samsvar med brukerens konkrete behov og hjemmesidens tilpasningsmuligheter.

Reklameinformasjonskapsler eller «Advertising Cookies» (Google AdWords sporing av informasjonskapsler) hjelper med å reklamere for AS «Staļi» på internett, ved å vise passende reklamer for konkrete brukere, hvis innhold blir laget ved hjelp av informasjon om brukerens utførte handlinger og informasjon som han/hun har sett på på hjemmesiden http://www.stali.lv. Disse informasjonskapslene viser at den konkrete brukeren har besøkt AS «Staļi» sin hjemmeside, og nettleseren må vise reklamer som gjelder http://www.stali.lv.

Hvordan kan du administrere informasjonskapsler eller unngå dem.

Du kan fjerne informasjonskapsler ved å aktivisere innstillingene i nettleseren din, noe som lar deg si nei til alle eller noen typer informasjonskapsler i innstillingene i brukerens enhet. Det er viktig å ta i betraktning at når du bruker innstillingene i nettleseren, som blokkerer alle informasjonskapsler (deriblant essensielle) er det mulig at brukerene ikke får tilgang til alle seksjonene på hjemmesiden til AS «Staļi».

Ditt samtykke

Ved å gi bedriften ditt samtykke, samtykker du i disse reglene for personvern.

Kontakter

Ved spørsmål eller uklarheter, vennligst send en e-post til adressen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller kom til oss personlig.

Hvor kan du sende inn klage med spørsmål om behandling av persondata?

Hvis du har spørsmål eller innvendinger i forbindelse med vår behandling av dine personlige data, ber vi deg i første omgang om å kontakte oss (fysisk eller via e-post).

Dersom du imidlertid mener at vi ikke har klart å løse de oppståtte problemene oss imellom, og du mener at vi har overtrådt dine rettigheter ifm. beskyttelse av dine personlige data, har du rett til å sende inn klage til Datatilsynet i Latvia. Mal for søknad til Datatilsynet og annen relevant informasjon kan du finne på Datatilsynets hjemmeside (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/).

©️3.9.2018

 
 
Har du spørsmål og vil at vi skal ringe deg tilbake?