BRUKSVILKÅR AV NETTSTEDET WWW.STALI.LV

 1. Nettstedet www.stali.lv (heretter kalt – Nettstedet) er eid av selskapet BA „Staļi” (juridisk adresse: “Kingas”, Priekuli landsby, Priekuli sogn, LV-4126). Nettstedet er blitt opprettet for å sikre brukere tilgang til bredere informasjon om BA „Staļi” og produksjon som framstilles i selskapet, samt å gi mulighet for å handle produkter framstilt av BA „Staļi” på nettet.
 2. BA „Staļi” forbeholder seg retten til å gjøre hvilke som helst endringer i brukvilkår uten foregående varsel. Når bruker anvender nettstedet etter at endringene er gjort, godtar han/hun dem og forplikter seg å overholde de.
 3. Det er forbudt for brukere av Nettstedet å få adgang til stengte deler av Nettstedet ved å omgå sikkerhetssystemer.
 4. BA „Staļi” er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap i følge av bruk av informasjon som er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig på Nettstedet, uavhengig om den er fullstendig eller delvis riktig, for ingen av de involverte parter.
 5. BA „Staļi” garanterer ikke aktualitet av informasjonen som er plassert på Nettstedet. For å få oppdatert informasjon, ta kontakt med BA „Staļi”.
 6. Alle produktbilder som er plassert på Nettstedet har kun illustrerende betydning. Avbildete produkter og deres emballasje kan variere fra den faktiske.
 7. All informasjon publisert på Nettstedet er eid av BA „Staļi” og kan ikke brukes til kommersielle formål uten skriftlig samtykke fra selskapet. Ved bruk av innholdet på Nettstedet for ikke-kommersielle formål, bør følgende henvisning gjøres: www.stali.lv eller “© 2016 BA „Staļi” ”.
 8. BA „Staļi” er ikke ansvarlig for innholdet av andre nettsteder, lenker av hvilke er oppgitt på Nettstedet.
 9. Dataene som samles inn gjennom Nettstedet, kan fritt anvendes av BA „Staļi” for en ubegrenset tidsperiode.
 10. BA „Staļi” kan benytte innhentet brukerinformasjon for følgende formål:
  • for å informere om status på kundens bestilling og levering;
  • for å gi informasjon om produkter eller tjenester som brukere har forespurt fra BA „Staļi”;
  • for å kommunisere med brukerne på Nettstedet, ved hjelp av oppgitte kontaktopplysningene;
  • for å sikre at innholdet på Nettstedet er overført til kunden så korrekt og praktisk som mulig.
 11. Selskapet kan samle inn opplysninger som er hentet inn når brukerne fyller inn elektroniske former som er tilgjengelige på Nettstedet ved å gi svar på spørsmålene eller ved å anmode selskapet om å få et tildbud. Enhver type av brukerinteraksjon med selskapet BA „Staļi”, inkl. e-postkorrespondanse, kan brukes til eventuelle forretningsformål, underlagt taushetsplikt.
 1. BA „Staļi” kan avsløre personlig informasjon fra brukere innenfor selskapet, underlagt taushetsplikt, for bruk til selskapets interne administrative og andre forretningsformål.
 2. BA „Staļi” kan avsløre brukernes innsendte personlige informasjoner til tredjeparter i følgende tilfeller:
  • dersom det er nødvendig for en forretningstransaksjon mellom BA „Staļi” og tredjeparter som er involvert i transaksjonen, og blir forespurt av den andre parten;
  • i tilfellet hvis innen en forretningstransaksjon av BA „Staļi” med tredje parter er slik personlig informasjon en del av transaksjonen;
  • i tilfellet hvis BA „Staļi” har plikt til å utlevere eller avsløre kundens personopplysninger for å overholde juridiske forpliktelser eller å utarbeide tilbud eller andre typer kontrakter;
  • i tilfellet hvis det er nødvendig for tredjeparts informasjonsformidlere for å forbedre tjenestene som tilbys av BA „Staļi”, for å sikre korrekt betaling og innhente all relevant informasjon som er nødvendig for kontroll. Tredjeparter vil få tilgang kun til informasjon nødvendig for bestemte tjenester som må angis om brukere av Nettstedet. BA „Staļi” samarbeider med tredjeparter ved å inngå en kontrakt for bruk av data til de formål som de kan brukes til.
 3. For å skille mellom brukere, bruker Nettstedet informasjonskapsler (cookies). Dette bidrar til å sikre en vellykket brukeropplevelse, og gjør det mulig å videreutvikle Nettstedet.
 4. Når en bruker besøker Nettstedet, innhentes det automatisk følgende brukerinformasjon: internet protocol-adressen (IP-adressen) som brukeren benytter ved å opprette internett- tilkobling; type og versjon av brukerens nettleser; informasjon om brukerens operativsystem; informasjon om tiden når siden blir besøkt, samt med dato og brukerens aktiviteter i aktuelle tidsperioden på Nettstedet.
 5. Tilgang til alt innhold på Nettstedet kan bli sperret for alle som har overtrådt disse bruksvilkår.
 6. Alle tvister i forbindelse med bruksvilkårene av Nettstedet skal avgjøres ved gjensidige forhandlinger. Dersom partene kan ikke bli enige etter forhandlinger, løses tvister i samsvar med lov og forskrifter som til enhver tid er gjeldende i Latvisk Republikk.

© 2016, BA “Staļi”. Alle rettigheter forbeholdes.

 

For å sikre korrekt funksjon av Nettstedet www.stali.lv, brukes det informasjonskapsler (Cookies).

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?

En informasjonskapsel er en liten digital fil som inneholder tall og bokstaver og blir lastet opp til brukerens datamaskin, for eksempel datamaskin eller telefon, når brukeren besøker Nettstedet www.stali.lv. Informasjonskapslene brukes til å skille mellom brukere. Dette bidrar BA „Staļi” til å sikre en vellykket brukeropplevelse, og gjør det mulig å videreutvikle Nettstedet.

HVORDAN BRUKES INFORMASJONSKAPSLER?

Essensielle informasjonskapsler eller “Essential Cookies” er nødvendige da de hjelper Nettstedet „å huske” brukerens handlinger og valgte språkinnstillinger. Disse informasjonskapsler lagres ikke på brukerens maskin og forsvinner når nettlesersesjon avsluttes.

Anonymiserte analytiske informasjonskapsler eller “Anonymous Analytics Cookies” gjør det mulig å liste besøkende på Nettstedet www.stali.lv, og å se hvilke handlinger som er utført og hvilke funksjoner som brukes i tidsperioden når brukere anvender hjemmeside. Samling av informasjonskapsler lar BA „Staļi” å forbedre Nettstedet og gjøre bruk av Nettstedet så komfortabel som mulig.

Funksjonalitets informasjonskapsler eller “Functionality cookies” gjør det mulig å se når brukerne vender seg tilbake til Nettstedet www.stali.lv, noe som gjør det mulig for BA „Staļi” å justere innstillinger på Nettstedet og dets innholdet i henhold til spesifiske brukerbehov og tilpasningsmuligheter av Nettstedet www.stali.lv.

Annonse informasjonskapsler eller “Advertising cookies” (sporing av Google AdWords informasjonskapsler) bidrar til å markedsføre BA „Staļi” på nettet, og viser tilpassede annonser for en bestemt bruker med innholdet som er opprettet ved hjelp av informasjon om brukerens aktiviteter under besøk på Nettstedet www.stali.lv. Disse informasjonskapsler viser at brukeren har besøkt Nettstedet av BA „Staļi”, og at det må vises reklamer i brukerens nettleser som er relevante til www.stali.lv.

HVORDAN HÅNDTERER MAN INFORMASJONSKAPSLER ELLER MELDER SEG UT AV DEM?

Informasjonskapsler kan fjernes ved å aktivere relevante innstillinger i kundens nettleser som gjør at man kan velge bort alle eller visse typer av informasjonskapsler på kundens maskin. Det er viktig å legge merke til at hvis bruker aktiviserer innstillinger på nettleser som blokkerer alle informasjonskapsler (inkludert essensielle), kan det være mulig at bruker ikke får adgang til visse seksjoner av Nettstedet www.stali.lv av BA „Staļi”.