This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

TRELAST

SIA “Staļi” tilbyr tilkappede utørkede og tørkede planker med fuktighetsnivå opp til 8%.

Plankene er nøye bearbeidet og produsert av tømmer som er utvunnet utelukkende i forsvarlig forvaltede skoger.

SIA “Staļi” sitt konstruksjonsvirke er tørket med de mest moderne tørkemaskinene for trevirke, og er dermed preget av høy kvalitet og pålitelighet, samtidig som det bevarer trevirkets naturlige egenskaper – med god varmeisolasjon og med en god estetikk.

Etter forespørsel kan vi tilby produksjon av utørkede og tørkede planker i samsvar med kundens egne spesifikasjoner.

Vi tilbyr høy-volum bestillinger.

Alt SIA “Staļi” sitt konstruksjonsvirke blir produsert i samsvar med kvalitetsstandardene i sertifikatet til SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

 
BM TRADA-sertifisering BM TRADA-sertifisering
ISO 9001 ISO 9001

BM TRADA-sertifisering

Sertifikatet utstedt av BM TRADA CERTFICATION bekrefter at varmebehandling teknologi av treemballasje og kvalitetskontroll er i samsvar med den Internasjonale standarden for plantesanitære tiltak ISPM nr.15 (veiledning om kravene til treemballasje i internasjonal handel) og sikrer varmebehandling av trematerialer 30 minuter ved 56°C. Med dette sertifikatet er det mulig å eksportere produkter med treemballasje til mange land, for eksempel - USA, Canada, Storbritannia, Kina osv. Disse landene har innført en standard som har endret plantesanitære kravene til treemballasje.

ISO 9001

ISO 9001 er den mest universelle og kjente standarden i verden. Samsvar med denne standarden forsikrer kundene om at selskapet konsekvent sikrer kvaliteten av sine produkter og tjenester, ved å opprettholde et system for kvalitetssikring, og ved å periodevis kontrolleres av uavhengige revisorer som bekrefter effektiviteten av kvalitetssystemene.
ISO 9001-sertifiseringen bekrefter at BA „Staļi” sikrer en gjennomgående høy kvalitet på produkter og tjenester, opprettholder profesjonelle og effektive produksjons- og administrasjonsprosedyrer og dokumentasjon. I samsvar med denne standarden fokuserer selskapet BA „Staļi” på å ha en god og pålitelig kommunikasjon med kundene gjennom hele prosessen med utvikling av prosjekter. De effektive administrative prosedyrene sikrer at BA „Staļi” kan levere en nøyaktig utførelse av enhver ordre innenfor fristene.

Har du spørsmål og vil at vi skal ringe deg tilbake?