This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Ved fremstilling av trevinduer og dører brukes kun testede materialer, noe som sikrer høy kvalitet på sluttproduktet. SIA «Staļi» monterer vinduer og dører med beslag fra ledende selskaper i verden, som Fix, ASSA, Roto, Spilka, Centor og andre.

Konstant kvalitetskontroll utført gjennom hele produksjonssyklusen gjør at firmaet kan garantere høy kvalitet på produktene og servicen. Vinduer, dører og andre produkter testes i det sertifiserte laboratoriet som firmaet eier selv, og sendes også til testinstitutter i hele Europa for å sikre at de oppfyller alle gjeldende standarder og perfekt utfører sine funksjoner.

BA "Staļi" leverer ikke bare produkter av høy kvalitet, men også hyggelig og produktiv kundebehandling. Profesjonelle spesialister står alltid klare til å hjelpe til med å finne en løsning på kundenes idéer eller gi råd om den beste måten å implementere dem på. Oppfølgingen av bestillingene fortsetter helt til kunden har mottatt det produktet de ønsket. Det sørges alltid for at leveransene skjer på kortest mulig tid og via den kortest mulige ruten.

BA "Staļi" kan levere enhver bestilling innenfor den avtalte tidsfristen, mengden og kvaliteten, og garanterer at ethvert problem løses innen 24 timer. BA "Staļi" har også et forhold til sine produkter gjennom hele bruksperioden.

Har du spørsmål og vil at vi skal ringe deg tilbake?