This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

TREPELLETS

Trepellets er en type biobrensel. Biomasse tillater bruk av fanget solenergi til oppvarming. Trepellets er et fornybart brensel som er miljøvennlig, og avgir termisk energi ved forbrenning.

BA “Staļi” produserer trepellets av høy kvalitet av spon fra nykuttede trestokker som er restprodukt etter produksjon av vinduer, dører og andre produkter. På denne måten kan trevirket utnyttes fullstendig.

Regelmessig kvalitetskontroller utført under produksjonsprosessen viser at selskapet tilbyr noen av de beste pelletsene i Latvia. Dette er også bekreftet av de samsvarende resultater på tester utført av SGS (et verdensledende og anerkjente test-, inspeksjon-, og sertifiseringsselskap) på premium kvalitet trepellets. På denne måten har selskapet, i 2013, ervervet det Tyske DINplus sertifikatet, og i begynnelsen av 2015, ervervet det Europeiske sertifikatet Enplus-A1.

Trepellets produseres ved bruk av en spesifikk teknologi utviklet av selskapet. Dette sikrer en forsiktig behandling og gir dermed den beste kvalitet på pelletsene.

Selskapet tilbyr:

  • 6 mm trepellets, som er pakket på trepaller i 15 kg poser, 0,975 tonn per palle;
  • 8 mm trepellets, som er pakket på trepaller i 16 kg poser, 0,975 tonn per palle;
  • BA “Staļi” tilbyr pakking av pelletsene i storsekker eller myke beholdere passende for transport og lagring som bulk-last;
  • Forpakningsløsninger tilpasset kundens behov (antall pakker på paller, pakking i poser med kundens design, osv.);
  • Pellets kan pakkes på trepaller (95 x 115 cm).

Paller med trepellets blir pakket med en film av et spesielt materiale for å beskytte dem mot uønsket påvirkning av værforhold (regn, snø, UV-stråler, osv.) og tillate lagring utendørs.

Trepellets testresultater:

Diameter 6 mm
Fuktighet 5.9 %
Aske 0.2 %
Varmekapasitet 4.9 kWh/kg;
Støvpartikler 0.2 %
Bulk tetthet 670 kg/m3
Attrition 1.4 %

Palett 975kg, Stor pose 1000kg, poser 15kg

 
DINPLUS-SERTIFISERING DINPLUS-SERTIFISERING
ENPLUS-A1-SERTIFIKAT ENPLUS-A1-SERTIFIKAT
LZA SERTIFIKAT LZA SERTIFIKAT
SPORBARHET SERTIFIKAT SPORBARHET SERTIFIKAT
ISO 9001 ISO 9001

DINPLUS-SERTIFISERING

Kvalitetsmerket DINplus, med sine strenge kvalitetskrav, er et etablert kvalitetsmerke for trepellets som har omtrent 200 sertifikatholdere verden over. Forhandlere og forbrukere av trepellets stoler på DINplus-sertifiseringen, ikke bare i Europa. Overalt der det finnes behov for trepellets av høy kvalitet, finner man denne kvalitetsmerkingen. Derfor liker produsenter av fyrkjeler til sentralfyring å fremheve hvor viktig det er kun å bruke trepellets som er kvalitetsmerket med DINplus, fordi man ved bruk av DINplus-sertifiserte trepellets kan redusere problemer med fyringssystemet. Kvalitetsmerkingen DINplus skaper tillit hos kundene. De kan føle seg trygge på at en uavhengig, nøytral og engasjert institusjon har undersøkt og evaluert alle sertifiseringskriteriene for trepellets og pelletsproduksjon meget nøye. Eksterne overvåkingstiltak sikrer at produktkvaliteten ivaretas gjennom hele produksjonsprosessen. Alt dette gir kundene ekstra verdi for pengene, og vil bidra i deres valg av produkt. Trepellets for bruk i små ovner mottar kvalitetsmerket DINplus hvis de oppfyller kravene i Europeisk Standard DIN EN 14961-2 og andre som beskrives i sertifiseringsplanen DIN CERTCO. Dette var det første sertifiserende organet, og de begynte med sertifisering av trepellets i 2002. Siden da har de etablert seg som det ledende sertifiseringsorganet for dette området.

ENPLUS-A1-SERTIFIKAT

ENplus ble først introdusert i Tyskland i 2010 og siden da har sertifikat hatt en kraftig vekst over hele Europa. Eierskap for ENplus-varemerket er fortsatt hos European Biomass Association AEBIOM. Sertifikatet tilfredsstiller ikke bare betingelsene i EN 14961-2 men krever enda strengere kvalitetskriterier. Dette kvalitetsstempelet står for lave utslipp og problemfri oppvarming med høy energiverdi. For første gang er hele forsyningskjeden dekket av et enkelt sertifiseringssystem. ENplus kvalitetsstempel gjelder for hele forsyningskjeden for trepellets – fra produksjon til levering til sluttbruker, og sikrer dermed både høy kvalitet og sporbarhet. I 2014 ble hele 6,5 millioner tonn ENplus-sertifiserte pellets produsert. Dette utgjør omtrent 60 % av den totale mengden av pellets brukt til oppvarming i Europa.

LZA SERTIFIKAT

LZA Sertifikasjons Senter ble etablert den 15 i april, 1994 med beslutning av det Latviske Vitenskapsakademiets Senatet. I dag er LZA Sertifikasjons Senter statens autorisert sertifiseringsinstitusjon for tilsvarsvurdering av bygningsmaterialer i det regulerte område, og dette betyr rett til å vurdere tilsvar av bygningsmaterialer til landets kvalitets- og sikkerhetskrav. I denne sektoren har Senteret fått akkreditering i Latvia (LATAK). Senteret er varslet i Europakommisjonen som produksjonskontroll sertifiseringsinstitusjon av byggevarer og produsenter med varslingsnummeret 1327. Dette betyr at sertifikater utstedt av Senteret er anerkjent i alle Europeiske Union land og at de gir rett til å innvilge sikkerhets merking CE til den sertifiserte produksjonen, vedlagt Senterets varslingsnummer. Slik merkede produkter kan fritt omsettes i alle Europeiske Union land.

SPORBARHET SERTIFIKAT

Selskapet har Sporbarhet sertifikat (lisens kode FSC®-C109515), Som viser samsvar med FSC® Sporbarhetsstandard.
Selskapets etablerte kontroll system gir full sporbarhet for produksjonen av materialet, hvilket sikrer en mulighet for komplett flyt av produksjonsmaterialer som starter fra mottakslogger og slutter med lasting og kjøring av ferdige produkter. Våre produkter, merket med FSC®-merket, er laget av materialer, som kommer fra ‘godt forvaltede’ skoger.

ISO 9001

ISO 9001 er den mest universelle og kjente standarden i verden. Samsvar med denne standarden forsikrer kundene om at selskapet konsekvent sikrer kvaliteten av sine produkter og tjenester, ved å opprettholde et system for kvalitetssikring, og ved å periodevis kontrolleres av uavhengige revisorer som bekrefter effektiviteten av kvalitetssystemene.
ISO 9001-sertifiseringen bekrefter at BA „Staļi” sikrer en gjennomgående høy kvalitet på produkter og tjenester, opprettholder profesjonelle og effektive produksjons- og administrasjonsprosedyrer og dokumentasjon. I samsvar med denne standarden fokuserer selskapet BA „Staļi” på å ha en god og pålitelig kommunikasjon med kundene gjennom hele prosessen med utvikling av prosjekter. De effektive administrative prosedyrene sikrer at BA „Staļi” kan levere en nøyaktig utførelse av enhver ordre innenfor fristene.