This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

HVORFOR ER TREVINDUER BEDRE ENN VINDUER I PLAST?

I motsetning til plastvinduer er trevinduene som produseres av BA „Staļi” enkle å renovere og reparere, og sørger for luftutveksling fordi de puster.

HVORDAN SKAL TREVINDUER HELST BEHANDLES?

Trevinduer bør ikke vaskes med kjemiske vaskemidler. De bør behandles med BA Staļi vedlikeholdsprodukter minst én gang i året. Produktene kan kjøpes fra prosjektlederen hos BA Staļi som betjener deg.

HVOR OFTE BØR VINDUER MALES/LAKKES PÅ NYTT?

Rebehandling av vinduer er avhengig av værforhold og måten vinduene behandles på. Hvis vinduene behandles regelmessig som beskrevet, trenger de ikke å males på nytt før etter 15 år.

FINNES DET EN STANDARDPRIS FOR BYGGEFELT MED LIKE HUS?

Prisen er avhengig av tresorten, tykkelsen på glasset, fargevalg og mekanismer. Hvert tilfelle må avtales separat, dette lar kunden velge den mest hensiktsmessige løsningen.

HVORFOR DANNES DET KONDENS PÅ INNSIDEN AV VINDUER? HVA ER LØSNINGEN?

Dannelse av kondens på innsiden av vinduene er avhengig av temperatur og luftfuktighet innendørs. Ved å sikre god luftsirkulasjon kan man redusere kondens. Relativ fuktighet innendørs bør være mellom 40 og 55%; mengde av sirkulerende luft i et rom eller mengde av luftomsetning per time bør være minst 3m³ per 1 m².

HVA ER FORSKJELLEN PÅ VINDUER I FURU OG EIK?

Firmaets produkter produseres i heltre: furu og eik. Det er disse tresortene som egner seg best til produksjon av vinduer i tre. Begge tresortene har unike kvaliteter når det gjelder struktur og levetid. Vinduer i eik er perfekte med sin tekstur og høye motstandsdyktighet mot ekstern miljøpåvirkning. Den perfekte trestrukturen og relative mykheten til furu tillater lettere tilvirkning av forskjellige former på trevinduene. Furu veier mye mindre enn eik, så vinduer av denne typen er lettere å flytte. Eikevinduer er litt mer kostbare enn furuvinduer.

ER DET BEDRE Å MALE ELLER LAKKE TREVINDUER?

I latviske værforhold er både lakk og maling like bra. Lakkert treverk har synlig trestruktur, i motsetning til malt tre, der treets naturlige utseende blir tildekket.

HVA ER GARANTIPERIODEN?

Trevinduer har fem års garanti fra de blir montert. Stali utfører garantivedlikehold hvis kunden ber om det, hvis ingen av klausulene i avtalen ble brutt og skaden ikke ble forårsaket av kunden.

KAN DERE PRODUSERE VINDUER MED UVANLIG FORM?

Vi kan produsere vinduer i diverse former – trekantet, buede, sirkulære og ovale.

PRODUSERER DERE SPESIALTILPASSEDE STØRRELSER PÅ VINDUER OG DØRER? HAR DERE VISSE STANDARD STØRRELSER?

Vi har ingen standard størrelser. Alle bestillinger produseres individuelt, i henhold til kundens behov for størrelser og mål.

HVORFOR DANNES DET DUGG PÅ UTSIDEN AV 3-LAGS VINDUER OM MORGENEN?

Når sola står opp om morgenen begynner luftmasser rundt huset å bevege seg oppover, siden luften gradvis blir varmere. I bevegelsen oppover møter den varme og fuktige luften overflaten av de 3-lags vinduene som har lavere temperatur enn de forbigående luftmassene på grunn av kjøligere nattetemperaturer. Dermed kan det oppstå dugg på utsiden av vinduene. Dette skjer bare på grunn av den høye og effektive varmeisolasjonsevnen 3-lags vinduer har – kondens får tid til å forme seg, men den fordamper når temperaturene på innsiden og utsiden av vinduet jevner seg ut. Duggen på utsiden av vinduene er bare et kortsiktig fenomen og har ingen negative konsekvenser.

Kondens på utsiden av 3-lags vinduer kan oppstå under disse fem omstendighetene:

  • lav U-verdi på vinduene;
  • klare netter;
  • åpen sikt mot himmelen;
  • høy luftfuktighet;
  • vindstille eller laber bris.
Har du spørsmål og vil at vi skal ringe deg tilbake?